Tất cả
nakroth siêu việt 2 , raz muay thái...
Tướng: 41
Trang phục: 54
Đá quý:
Rank: Bạch Kim
900,000đ
8 bảng ngọc 90, rank kc 1, dư 1 đá...
Tướng: 61
Trang phục: 55
Đá quý:
Rank: Kim Cương
1,550,000đ
rank kc , aduin tà linh hiệp sỹ
Tướng: 41
Trang phục: 32
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
335,000đ
3 bảng ngọc , tulen phó kỉ luật ,te...
Tướng: 25
Trang phục: 20
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
180,000đ
4 bang ngọc chuẩn 90.richter bá tướ...
Tướng: 51
Trang phục: 50
Đá quý:
Rank: Kim Cương
1,050,000đ
2 đá quý , yron long thần soái,haya...
Tướng: 53
Trang phục: 54
Đá quý:
Rank: Kim Cương
1,290,000đ
5 bảng ngọc chuẩn 90 .
Tướng: 17
Trang phục: 6
Đá quý: Không
Rank: Vàng
130,000đ
9 thẻ đổi tên ,hayate
Tướng: 31
Trang phục: 15
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
245,000đ
22k vàng ,4 bảng ngọc chuẩn 90...
Tướng: 28
Trang phục: 20
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
230,000đ
4 ngọc chuân 90 , nakroth khiêu...
Tướng: 33
Trang phục: 19
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
320,000đ
yorn long thần soái , triệu vân ch...
Tướng: 39
Trang phục: 38
Đá quý:
Rank: Bạch Kim
720,000đ
hayate
Tướng: 51
Trang phục: 29
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
980,000đ
2 thẻ đổi tên ,ngọc chuẩn 90
Tướng: 33
Trang phục: 17
Đá quý: Không
Rank: Vàng
295,000đ
murad mtp ,triệu vân chiến tướng...
Tướng: 47
Trang phục: 59
Đá quý:
Rank: Vàng
1,150,000đ
hayate, elsu mafia ,tel giám thị th...
Tướng: 38
Trang phục: 30
Đá quý: Không
Rank: Bạch Kim
335,000đ
dư đá quý , 4 thẻ đổi tên ,4 bang n...
Tướng: 33
Trang phục: 32
Đá quý:
Rank: Kim Cương
460,000đ
hayate , joker trò đùa tử vong , se...
Tướng: 32
Trang phục: 35
Đá quý:
Rank: Bạch Kim
330,000đ
nakroth khiêu chiến,ryoma thợ săn ,...
Tướng: 33
Trang phục: 26
Đá quý: Không
Rank: Kim Cương
350,000đ
tel annas thánh nữ ,toro phong cắm...
Tướng: 30
Trang phục: 20
Đá quý: Không
Rank: Vàng
240,000đ
hayate ,5 bảng ngọc chuẩn 90, 3 thẻ...
Tướng: 32
Trang phục: 28
Đá quý:
Rank: Bạch Kim
345,000đ